Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Halo

Cercle lluminós, de 22° de radi, a l'entorn del Sol o de la Lluna. És produït per la refracció de la llum en els cristallets de glaç que voleien en l'atmosfera. En general, s'anomenen fenòmens d'halo tots els fenòmens òptics produïts per refraccions i reflexions de la llum en els esmentats cristalls. Entre aquests fenòmens figura un halo de 46° de radi, concèntric amb el primer i rares vegades visible

El nom d'halo, com internacional que és, és el més indicat per a designar els dos cercles abans esmentats, però en català vulgar, de l'halo de 22°, que és el més freqüent, se'n diu rotllo, rodona o era.

Enllaç permanent: Halo - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Grua (o estel) | Glossari Meteorologia | Harmattan >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.