Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Macarreu

Varietat d'altocúmulus. No hem tingut personalment ocasió de veure amb seguretat quin és el núvol que els nostres mariners anomenen macarreu. Evidentment, aquest mot és una corrupció del mackerel anglès o del maquereau francès, amb els quals es designen altocúmulus o cirrocúmulus de la varietat undulatus, per comparació amb les ondes clares i fosques de la pell del verat. En la definició que E. Roig i J. Amades donen de macarreu en el Butlletí de Dialectologia, no figura aquesta circumstància de la forma ondulada. És, doncs, provisionalment que considerem el mot macarreu com expressiu de formes undulatus dels Ac o Cc.

Enllaç permanent: Macarreu - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Lustre | Glossari Meteorologia | Mammatus >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.