Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Merlets

Prominències més o menys seriades, en forma de columnes o de torres, que per efecte de la inestabilitat de l'aire ixen de la superfície superior d'un banc de núvols, en particular dels altocúmulus. En el llenguatge internacional, els núvols emmerletats porten el qualificatiu de castellatus.

Enllaç permanent: Merlets - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Meridiana | Glossari Meteorologia | Mestral >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.