Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Normal

Mitja aritmètica dels valors d'un element meteorològic en un lloc determinat. Pot referir-se a l'any, a un mes o a una data. Per tal que aquest promig pugui ésser considerat com a normal, cal que la durada de la sèrie d'observacions sia prou llarga perquè la inclusió de més anys no fes variar sensiblement el resultat. Aquesta durada depèn de l'element considerat i de les condicions del clima; pot ésser més petita en els climes tropicals que en els temperats, i és molt més gran per a les pluges que per a les temperatures. Ordinàriament s'accepta per a una bona normal, anual o mensual, un període de 35 anys seguits (o més per a les pluges). (Vid. Condicions normals.)

Enllaç permanent: Normal - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Nivòmetre | Glossari Meteorologia | Norte, Norther >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.