Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Oclusió

En una depressió, el fet d'encalçar el front fred al front calent que el precedeix. El sector calent desapareix aleshores al nivell de terra, però queda algun temps oclús o flotant en les capes altes, amb el seu acompanyament d'hidrometeors típics.

Enllaç permanent: Oclusió - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Observatori | Glossari Meteorologia | Olor de terra mullada >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.