Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Paral•laxi

Desviació aparent d'un objecte quan l'observador canvia de posició. En la lectura de les graduacions dels instruments es pot cometre un error de paral•laxi quan l'escala graduada i el punt observat (p. ex., l'extrem de la columna termomètrica) són a diferent distància de l'observador.

Enllaç permanent: Paral•laxi - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pantà baromètric | Glossari Meteorologia | Parantheli >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.