Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pseudo-làbil

Adj. Es diu de l'equilibri d'una porció d'aire que mentre es conserva en fase seca es troba en situació estable en relació amb l'aire circumdant, però que esdevé inestable si per un procés qualsevol és portada al nivell de condensació, a causa de l'augment de temperatura produït per la condensació mateixa. (Vid. Equilibri condicional.)

Enllaç permanent: Pseudo-làbil - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pseudo-front | Glossari Meteorologia | Psicròmetre >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.