Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Relleu isobàric

Conjunt de la distribució de les pressions al nivell del mar (o a un altre nivell preestablert) en un moment donat. Aquesta designació prové de comparar les línies isòbares amb les corbes de nivell d'una representació topogràfica. Seguint aquesta analogia és que es parla, p. ex., d'enfondir-se o omplir-se una depressió.

Enllaç permanent: Relleu isobàric - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Relació de mescla | Glossari Meteorologia | Rem de gropada >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.