Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Sants de glaç

A França i Alemanya s'anomenen així Sant Mamert, Sant Pancràs i Sant Gervasi, a les diades dels quals, que s'escauen els dies 11, 12 i 13 de maig, esdevé una revinguda del fred, segons la dita popular. El fet vindria a ésser com una contrapartida de l'estiuet de Sant Martí. A Catalunya no coneixem cap dita semblant, segurament perquè a la nostra terra ja s'ha establert aleshores una primavera general. Tampoc sabem que es faci un penjament per l'estil a Sant Ponç ni a Sant Pere Regalat, sants prou populars a Catalunya i que es celebren l'11 i el 13 de maig.

Enllaç permanent: Sants de glaç - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Salt del vent | Glossari Meteorologia | Saturació >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.