Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Seclusió

a) Situació que precedeix a l'oclusió total d'una depressió del front polar, quan del sector calent no queda en contacte amb la superfície terrestre sinó una petita àrea, separada de la resta de la massa tropical per l'aire fred posterior, que ha encalçat el de la part anterior

b) En la tècnica de l'anàlisi isentròpica, isolament d'una llengua seca o humida per la intrusió d'una altra d'humida o seca, respectivament.

Enllaç permanent: Seclusió - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Saturació | Glossari Meteorologia | Sector calent >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.