Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Sector navegable

En un cicló tropical, la meitat de l'àrea del cicló que a l'hemisferi boreal està a l'esquerra i a l'austral a la dreta de la seva trajectòria. És el sector on són menys furiosos el vent i la mar, i on la deriva tendeix a allunyar les naus del centre de la tempestat.

Enllaç permanent: Sector navegable - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Sector fred | Glossari Meteorologia | Sector perillós >

Novetats

Ciclisme (castellà-català)
Fri, 25 Aug 2017 15:19:17 +0000 - Correspondència de termes de ciclisme entre castellà i català.
Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.