Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Seixa

Oscil•lació del nivell dels llacs i de les aigües costaneres, semblant a la de les marees, però de període més curt i que no té relació amb el moviment del Sol ni de la Lluna. El seu període sol ésser inferior a 1 hora; sovint no és més que de 20 a 40 minuts. Algunes seixes són produïdes per fenòmens sísmics, però moltes ho són per la fricció del vent damunt la superfície líquida. Les de la costa catalana esdevenen sobretot a l'estiu i van acompanyades d'oscil•lacions exagerades del baròmetre.

Enllaç permanent: Seixa - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Seisme | Glossari Meteorologia | Semiàrid >

Novetats

Ciclisme (castellà-català)
Fri, 25 Aug 2017 15:19:17 +0000 - Correspondència de termes de ciclisme entre castellà i català.
Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.