Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Superfície de subsidència

Una massa d'aire en descens per efecte de la subsidència, s'escalfa en virtut de la compressió adiabàtica. Per la part inferior sol estar separada de l'aire fred subjacent per una superfície de discontinuïtat anomenada superfície de subsidència.

Enllaç permanent: Superfície de subsidència - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Superfície de lliscament | Glossari Meteorologia | Superfície equiescalar >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.