Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura equivalent

Temperatura que tindria l'aire si es condensés tot el vapor d'aigua que conté i la calor despresa de la condensació s'invertís en escalfar l'aire. En calcular la temperatura equivalent se sol tenir només en compte la calor de vaporització, però no la de fusió. L'excés de la temperatura equivalent sobre l'actual, es designa a vegades amb el nom de temperatura complementària.

Enllaç permanent: Temperatura equivalent - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura balística | Glossari Meteorologia | Temperatura equivalent potencial >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.