Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Termòmetre diferencial

Termòmetre format per dos dipòsits de vidre plens d'aire i units per un tub estret on hi ha una certa quantitat de mercuri. La diferència de temperatura entre els dos dipòsits és indicada pels moviments del mercuri dins el tub. El termòmetre diferencial és usat en alguns països, sobretot als Estats Units, per a mesurar la durada de la insolació. Amb aquest objecte, un dels dipòsits d'aire és recobert de fum d'estampa, i sota l'acció de la radiació solar s'escalfa més que l'altre. El mercuri, en el seu moviment, obre o tanca un circuit elèctric del qual formen part dos electrodes que penetren dins el tub, una pila i un galvanoscopi inscriptor.

Enllaç permanent: Termòmetre diferencial - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Termòmetre de resistència | Glossari Meteorologia | Termòmetre d'inversió >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.