Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tràngol

a) El Diccionari general defineix el tràngol com "mar moguda". Sembla que la veritable accepció correspon al nom francès clapotis, o sia estat de la mar en la qual les ones són desordenades i els moviments verticals exagerats en relació als horitzontals El fenomen prové d'interferència entre dos o més sistemes d'ones (p. ex., les directes i les reflectides per un espadat), i pot haver-hi tràngol àdhuc amb onades relativament petites. b) Per analogia, s'anomena tràngol el moviment desordenat que la turbulència de l'aire, i en particular els corrents convectius de l'atmosfera, imprimeixen a un avió que els travessa.

Enllaç permanent: Tràngol - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tramuntanal | Glossari Meteorologia | Transparència >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.