Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Verberol

"Quan una ratxa, amb certa composant ascendent, s'amorra sobre la mar, hi produeix un enfosquiment de color entremig d'un escampall de ruixim: és el verberol. Ve a ésser, doncs, el mateix fet de les ramioles, emperò molt intensificat." Aquesta definició que Rafel Patxot dóna del mot barberol en el seu volum d'observacions de Sant Feliu de Guíxols, sembla justificar la grafia que ací hem adoptat, considerant el mot com a derivat de verberar.

Enllaç permanent: Verberol - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vents etesis | Glossari Meteorologia | Vernalització >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.