Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Moviments artístics


Un moviment o corrent artístic és una tendència o estil en l'art amb una filosofia o amb una finalitat comuna, seguida per un grup d'artistes durant un període de temps restringit o si més no, amb l'apogeu del moviment més o menys delimitat (usualment per pocs mesos, anys o dècades). Els moviments artístics van esdevenir especialment importants en l'art modern, on cada moviment consecutiu va ser considerat com una avantguarda nova. Els moviments han quasi desaparegut per complet en l'art contemporani, on l'individualisme i la diversitat prevalen. El terme es refereix a les tendències en les arts visuals, als conceptes nous i a l'arquitectura, i algunes vegades a la literatura. En la música és més usual parlar de gèneres i d'estils.

Algunes vegades s'al·ludeix als moviments d'art com a -ismes.

Tipus: Art, Història

Llistat de termes del glossari


Glossaris G

Glossaris T


Total de termes: 117


Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.