Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Articulació territorial

òptima relació entre els elements estructurants i parts diferenciades que formen un territori. L'aplicació del terme articulació al territori fa referència preferentment a les comunicacions i els transports de divers tipus; però amb freqüència s'usa aquesta expressió amb un significat més ampli i obert, de similars ressonàncies socials o polítiques que cohesió territorial, o fins i tot quasi ideològiques, com potser suggereix en major mesurada la locució vertebració territorial.

Enllaç permanent: Articulació territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Aigües territorials | Glossari Ordenació del territori | Centralitat >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.