Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Delimitació

Acte d'establir els límits d'un àmbit la funció del qual s'ha fixat prèviament. Es tracta d'una operació essencial en el coneixement i comprensió de l'espai geogràfic i els territoris si li l'entén com l'acte que culmina qualsevol proposta de realitzar una distinció de part en aquells i, per tant, també de la regionalització en la seua més ampli sentit.

Enllaç permanent: Delimitació - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Costa | Glossari Ordenació del territori | Desenvolupament local >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.