Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Desenvolupament territorial

Distribució adequada del desenvolupament, entès en el seu més ampli sentit, en un àmbit al que li correspon la condició de territori. Aquest concepte conté tres idees principals: la de l'equilibri territorial, la del desenvolupament endogen i la del desenvolupament sostenible.

Enllaç permanent: Desenvolupament territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Desenvolupament local | Glossari Ordenació del territori | Desenvolupament urbà >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.