Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Difusió espacial

Propagació o divulgació d'una novetat, una notícia, una moda , un coneixement o una actitud d'un lloc a uns altres. Perquè es materialitza un procés d'aquest tipus és necessària l'existència d'un focus en el qual s'origina, d'un conjunt potencial de receptors, de canals de comunicació entre el punt emissor i els receptors, i d'un període de temps variable en cada cas.

Enllaç permanent: Difusió espacial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Desequilibris territorials | Glossari Ordenació del territori | Directrius territorials >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.