Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Domini públic marítim-terrestre

Conjunt de béns de l'estat, segons el que es disposa en la Constitució espanyola de 1978, que han estat desenvolupats, aclarits i regulats en la vigent Llei de Costes de 27 de juliol de 1988. Segons aquest text normatiu pertanyen a aquest conjunt els espais següents: la ribera del mar i de les ries, que inclou la zona marítim terrestre i les platges; el mar-territorial i les aigües interiors, amb el seu jaç i subsòl, els recursos naturals de la zona econòmica exclusiva i la plataforma continental; els penya-segats, els terrens bestiars al mar i els envaïts per aquest, les illes que existeixen o es formen en el mar territorial, aigües interiors i en els rius fins a on es facin sensibles les marees.

Enllaç permanent: Domini públic marítim-terrestre - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Domini públic | Glossari Ordenació del territori | Economia regional >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.