Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Especialització funcional

Expressió utilitzada per a destacar el protagonisme que en un espai geogràfic o en un nucli urbà adquireix una activitat o conjunt reduït d'activitats interrelacionades entre si que justifiquen el seu naixement, consolidació o dinamisme en determinades èpoques històriques.

Enllaç permanent: Especialització funcional - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Equilibri territorial | Glossari Ordenació del territori | Esquema d'ordenació >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.