Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Informació urbanística

Documentació arreplegada, elaborada i sistematitzada durant la fase d'avanç del pla. Inclou generalment estudis geològics, geomorfològics, del clima, els recursos hídrics, vegetació i fauna, la capacitat agrológica dels sòls, de l'erosió, l'hàbitat rural, els elements d'interès històric-artístic, jaciments arqueològics, béns d'interès etnogràfic, unitats de paisatges, gènesis i creixement urbà, anàlisi i prospectiva de la població, avaluació dels equipaments, espais lliures, infraestructures bàsiques, i afeccions presents en el territori objecte de planejament, entre uns altres.

Enllaç permanent: Informació urbanística - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Incidència territorial | Glossari Ordenació del territori | Intermodalitat >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.