Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Model urbà

Interpretació sintètica de la realitat urbana en dos vessants; d'una banda, un ordre desitjat o proposat per a una ciutat com a opció de futur que pretén corregir els problemes i desajustaments generats en el present; per una altra, és una formulació analítica simplificada de la realitat ciutadana existent, tant del casc urbà com de la seua perifèria més immediata, que facilita la seua anàlisi des de diverses perspectives o la intervenció sobre ella.

Enllaç permanent: Model urbà - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Model territorial | Glossari Ordenació del territori | Municipi >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.