Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Pla especial

Instrument urbanístic considerat planejament de desenvolupament, i d'utilització oberta a diferents finalitats per a completar i complementar el planejament general, encara que sense capacitat de classificar sòl ni d'adoptar mesures d'ordenació integral. Aquesta figura de planejament és utilitzada des de la qualificació de petites àrees urbanes, al desenvolupament de determinades infraestructures, o com a instrument d'ordenació supramunicipal. Els més difosos són: els Planes Especials de Reforma Interior (PERI), els Planes Especials de Conjunts Històrics, els Planes Especials de Protecció i/o millora del mitjà físic i el mitjà rural, i els Planes Especials d'Infraestructures.

Enllaç permanent: Pla especial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Pla director territorial de coordinació (pdtc) | Glossari Ordenació del territori | Pla general d'ordenació municipal >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.