Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planejament territorial

Expressió pràcticament sinònima d'ordenació del territori i que està referida, per tant, a àmbits supramunicipals. La legislació del sòl espanyola ho defineix com el Pla Nacional d'Ordenació i el Pla Director Territorial de Coordinació (PDTC). El planejament territorial, amb l'entrada de les competències a les diferents comunitats autònomes espanyoles, ha passat a denominar-se de diferent forma, entre les quals destaquen: directrius d'ordenació territorial, pla territorial general, pla territorial parcial, pla insular, pla amb incidència territorial.

Enllaç permanent: Planejament territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planejament general | Glossari Ordenació del territori | Planejament urbanístic >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.