Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Platja

Acumulació litoral de sediments lliures formats per arenes, graves i cants en superfície quasi plana i amb poc declivi, com a conseqüència de l'acció de l'onatge i del flux i reflux de les marees. També s'aplica a les acumulacions sorrenques en la ribera dels rius i llacs. Els orígens normals d'aquests sediments són els corrents marins i fluvials, els penya-segats en fase de reculada, les restes de petxines marines i corals, els transports eòlics i els abocaments artificials.

Enllaç permanent: Platja - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planificació sectorial | Glossari Ordenació del territori | Política de sòl >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.