Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Polo de desenvolupament

Conjunt d'indústries bastant integrat i dinàmic, localitzat en els voltants d'una ciutat, del com s'espera que genere un efecte difusor del creixement econòmic en un territori més ampli, caracteritzat fins a aqueix moment per una escassa diversificació de la seua estructura productiva. Constitueixen un exemple destacat d'intervenció dirigista del sector públic en el procés industrialitzador.

Enllaç permanent: Polo de desenvolupament - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Política urbana | Glossari Ordenació del territori | Port >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.