Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Rambla

Passeig principal en moltes ciutats mediterrànies, consistent en una àmplia andana central amb arbrat en les seues vores i amb determinat moblament afavoridor de l'estada i la trobada, com a bancs, cadires i quioscs de venda d'articles varis, com a premsa o flors. En certes ocasions el traçat de les rambles coincideix amb l'existència d'antics cursos esporàdics d'aigua, que tenen una denominació idèntica, però tal coincidència no és obligatòria.

Enllaç permanent: Rambla - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Qualitat ambiental | Glossari Ordenació del territori | Regió >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.