Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Xarxa de carreteres

Part de la xarxa viària terrestre disposada per a ser utilitzada, preferentment, per vehicles de roda no encarrilats. Constitueix, tant per la seua extensió com per la intensitat de la utilització, el suport principal de les comunicacions terrestres.

Enllaç permanent: Xarxa de carreteres - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Viari urbà | Glossari Ordenació del territori | Xarxa ferroviària >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.