Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Organització escolar


Conceptes claus de l'organització escolar.

Pàgines web de suport:

  • Departament d’ensenyament de la Generalitat: www.20gentcat.cat
  • Portal d’informació: www.viquipedia.org
  • Recull de recursos i pàgines per a l’ensenyament de diversos nivells: www.xtec.es

Tipus: Pedagogia, Organització, Legislació

Llistat de termes del glossari


Glossaris L

Glossaris M

Glossaris O

Glossaris R

Glossaris S


Total de termes: 20


Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.