Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Programació orientada a objectes


La programació orientada a objectes és una evolució del paradigma de programació estructurada que permet la modelització d’objectes del món real, els quals tenen unes característiques internes i unes propietats.

Els components bàsics dels llenguatges de programació orientada a l’objecte son els objectes, concepte que encapsula les estructures de dades juntament amb els mètodes que les manipulen. Encapsular també vol dir amagar tota la informació interna de les estructures de dades i dels mètodes que no hauria de ser visible des de l'exterior de l'objecte.

Tipus: Informàtica

Llistat de termes del glossari


Glossaris B

Glossaris D

Glossaris J

Glossaris V

Glossaris Z


Total de termes: 89


Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.