Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Psicologia social


La psicologia social és la ciència que tracta de l'estudi de les relacions entre la gent i els grups. Els especialistes en aquesta àrea interdisciplinar o bé son psicòlegs o bé son sociòlegs, ja que en psicologia social es fan servir tant els individus com els grups com a unitat d'anàlisi.

Tipus: Psicologia, Sociologia

Llistat de termes del glossari


Glossaris G

Glossaris N

Glossaris O

Glossaris R

Glossaris U


Total de termes: 49


Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.