Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Terminologia forestal


El bosc és la llar d'una gran part de la biodiversitat dels continents participen en el control del clima natural i micro-climes.

Funcións ecològicas del bosc:

 • Reservori de biodiversitat i d'hàbitats, així com de recursos genètics i fitofarmacèutics; per aquestes raons són estudiants i, de vegades, classificats com a reserves biològiques, naturals, parcs nacionals, etc.
 • Funcions ecopaisatgístiques: fan de «nuclis» o «nodes» de xarxes ecològiques i, de vegades, fan de corredor biològic, com boscos en galeria, boscos lineals, manglars, i cobertures que s'hi poden connectar.
 • Protecció contra alguns riscs naturals (allaus, inundacionss, sequera, desertització i elements de resiliència ecològica).
 • Qualitat de l'aire: el bosc produeix una porció significativa de l'oxigen de l'aire als continents; el bosc té una extraordinària capacitat per fixar elements en pols (com ara alguns contaminants no degradables), gràcies a la molsa, els líquens, la rosada i els sòls.
 • Protecció del sòl (lluita contra l'erosió): el bosc és un lloc de restauració de la terra si no és sobreexplotat
 • vegeu el bosc de les Landes a França o el cinturó verd del sud d'Algèria.
 • Funció macro i microclimàtica mercès a l'evapotranspiració i a la protecció de la coberta que mitiga en gran mesura els xocs tèrmics i la deshidratació a causa del vent.
 • Dipòsits de carboni, per la fixació del gas de carboni a la fusta i el sòl, almenys per als boscos temperats no incendiats i pels boscos tropicals en la fase de creixement.
 • Les vores dels boscos naturals, de gran complexitat, tenen funcions ecotonials importants, especialment pels boscos riberencs i pels manglars.

Fonts:

 • Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya - CREAF 1997-2013
 • Viquipèdia

Tipus: Biologia, Ecologia, Botànica

Llistat de termes del glossari


Glossaris F

Glossaris H

Glossaris N

Glossaris T


Total de termes: 67


Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.