Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Antropologia (Català-Anglès)


L'antropologia (del grec grec άνθρωπος, anthropos, "ser humà", i logos, "coneixement"), és la ciència que estudia l'ésser humà de manera holística. Combina en una sola disciplina els enfocaments de les ciències naturals i de les ciències socials i humanes, així com amb la filosofia. Se la pot definir com la ciència que s'ocupa d'estudiar l'origen i desenvolupament de tota la gamma de la variabilitat humana i els comportament socials a través del temps i l'espai, és a dir, del procés biosocial de l'existència de la raça humana.


Català Anglès Tipus
Acció simbòlicaSymbolic actions
AculturacióAcculturations
AdaptacióAdaptations
AdolescènciaAdolescences
AdopcióAdoptions
AdulteriAdulterys
AfíAffines
AfinitatAffinitys
AgnacióAgnations
AgregacióAggregations
AgressióAggressions
AgressivitatAggressivenesss
AgriculturaAgricultures
Agricultura d'aradaPlough agricultures
Agricultura d'artiga, agricultura de tala i cremaShifting agriculture, slash and burn agricultures
Agricultura extensivaExtensive agricultures
Agricultura intensivaIntensive agricultures
Agriculture itinerantItinerant agricultures
Al•lucinacióHallucinations
Al•lucinogenHallucinogens
Alfabet fonètic internacionalInternational phonetic alphabets
AliançaAlliances
Aliança matrimonialMarriage ruless
AlienacióAlienations
AlteritatOthernesss
AmbilinealAmbilinealadj
AmbilinealitatAmbilinealitys
Ambilocalitat, residència ambilocalAmbilocalitys
Amitolocalitat, residència amitolocalAmitolocalitys
Anàlisi componencial, anàlisi semàntica formalComponential analysis, formal semantic analysiss
Anàlisi de correlacióCorrelation analysiss
Anàlisi de sistemesSystems analysiss
Anàlisi multivariable, anàlisi multivariantMultivariate analysiss
Analogia etnogràficaEthnographic analogys
AnarquismeAnarchisms
ÀnimaSouls
AnimatismeAnimatisms
AnimismeAnimisms
AnomiaAnomie, anomys
AnormalitatAbnormalitys
AnticipacióAnticipations
AntisemitismeAnti-Semitisms
AntropocentrismeAnthropocentrisms
AntropoideAnthropoids
Antropòleg -òlogaAnthropologists
AntropologiaAnthropologys
Antropologia aplicadaApplied anthropologys
Antropologia del parentiuAnthropology of kinships
Antropologia dialèctico-críticaCritical of anthropologys
Antropologia econòmicaEconomic anthropologys
Antropologia filosòficaPhilosophical anthropologys
Antropologia física, antropologia biològicaBiological anthropology, physical anthropologys
Antropologia lingüísticaLinguistic anthropologys
Antropologia mèdicaMedical anthropologys
Antropologia políticaPolitical anthropologys
Antropologia psicològicaPsychological anthropologys
Antropologia simbòlicaSymbolic anthropologys
Antropologia social y cultural, antropologia cultural, antropologia socialCultural anthropology, social and cultural anthropology, social anthropologys
Antropologia urbanaUrban anthropologys
Antropològic -aAnthropologicaladj
AntropometriaAnthropometrys
AntropomorfismeAnthropomorfisms
ApartheidApartheids
Arbre genealògicGenealogical trees
Àrea culturalCulture areas
ArenaArenas
AristocràciaAristocracys
Aritmètica socialSocial statisticss
ArquetipArchetypes
Art popularPopular arts
ArtefacteArtifacts
AssimilacióAssimilations
AssociacióAssociations
Associació de culteCult associations
Associació no residencialNonresidential associations
Associació pantribalPantribal associations
Associació protectoraProtective associations
AteismeAtheisms
AutoritatAuthoritys
Autoritat moralMoral authoritys
Autoritat políticaPolitical authoritys
Avantpassada apicalApical ancestresss
Avantpassat apicalApical ancestors
AvortamentAbortions
Avunculocalitat, residència avunculocalAvunculocalitys
BandaBands
Banda localLocal bands
BescanviBarters
BifurcacióBifurcations
BilateralitatBilateralitys
Bilineal, duolinealBilineal, duolinealadj
BiografiaBiographys
Biomassa animal totalTotal animal biomasss
Brancatge, llinatge ambilineal, llinatge cognaticiAmbilineal lineage, cognatic lineage, ramages
BruixaWitchs
BruixeriaWitchcrafts
BruixotWizards
BurocràciaBureaucracys
Caça i recol•leccióHunting and gatherings
CacicatChiefdoms
CamarillaCamarillas
CampCampos
CanalitzacióCanalisation, canalizations
CanibalismeCannibalisms
Canvi culturalCultural changes
Canvi socialSocial changes
CapHeadmans
Capacitat adaptativaAdaptive capacitys
Capacitat de sustentacióCarrying capacitys
CapitalCapitals
Capital socialShare capitals
CapitalismeCapitalisms
Captació sociofuncionalSocio-functional captations
CarismaCharismas
Casa d'homesMen's houses
Casta, classe tancadaCaste, closed classs
Càstig jurídicJuridical punishements
Càstig místicMystic sanctions
Categoria socialSocial categorys
Centre culturalCulture centres
CerimòniaCeremonys
Cicle domèsticDomestic cycles
Cicle vitalLife cycles
CircumcisióCircumcisions
CivilitzacióCivilisation, civilizations
ClanClans
Clan cognatici, clan ambilinealAmbilineal clan, cognatic clans
Clan cònicConic clans
Clan totèmicTotemic clans
Classe d'edat, grau d'edatAge class, age grades
Classe socialSocial classs
ClitoridectomiaClitoridectomys
ClubClubs
CodiCodes
CoesposaCo-wifes
CognacióCognations
Col•lateralitatCollateralitys
ColonialismeColonialisms
ComerçTrades
Comerç silenciósSilent trades
Comparació controladaControlled comparisons
Comparació hologeísticaHoloegistic comparisons
Complex culturalCulture complexs
ComunicacióCommunications
Comunicació no verbalNonverbal communications
Comunicació paralingüísticaParalingustic communications
Comunicació verbalVerbal communications
ComunismeCommunisms
Comunisme primitiuPrimitive communisms
ComunitatCommunitys
Comunitat localLocal communitys
Comunitat políticaPolitical communitys
ConcubinatConcubinages
Conducta ritualRitual behaviours
Conducta, comportamentBehaviours
ConfiguracionismeConfigurationisms
ConflicteConflicts
ConformitatConformitys
ConfrariaConfreries
CongregacióCongregations
CònjugeSpouses
ConnubiConnubiums
Connubi circularCircular connubiums
ConreuCultivations
ConsanguinitatConsanguinitys
ConsellerAdvisers
Conservadurisme pagèsPeasant conservatisms
ContracepcióContraceptions
ContraculturaCountercultures
Control socialSocial controls
Control social formalFormal social controls
Control social informalInformal social controls
ConvergènciaMergings
CooperacióCooperations
Cooperació complexaComplex cooperations
Cooperació simpleSimple cooperations
Cosí -ina encreuat -adaCross-cousins
Cosí -ina paral•lel -aParallel cousins
Cosí -ina, cosí -ina germà -anaCousin, full cousins
CosmologiaCosmologys
CosmovisióCosmovisions
CovadaCouvades
CreençaBeliefs
Criteri generacionalGeneration terminologys
CulteCults
Culte als avantpassatsAncestor's cults
Culte comunitariCommunity cults
Culte eclesiàsticChurch cults
Culte individualIndividual cults
Culte xamanistaShamanistic cults
CulturaCultures
Cultura de la pobresaCulture of povertys
Cultura de massesMass cultures
Cultura d'elitElite cultures
Cultura encobertaImplicit cultures
Cultura i personalitatCulture and personalitys
Cultura manifestaExplicit cultures
Cultura marginalMarginal cultures
Cultura materialMaterial cultures
Cultura no materialNonmaterial cultures
Cultura popular, cultura tradicionalPopular culture, traditional cultures
Cultural universalCultural universals
CuranderoMedicine-mans
Curandero -aHealers
DarwinismeDarwinisms
Darwinisme socialSocial Darwinisms
DemocràciaDemocracys
DescendènciaFiliations
Descendència complementàriaComplementary filiations
Desenvolupament psicològicPsychological developments
Desenvolupament psicosocialPsychosocial developments
Desenvolupament socioeconòmicSocioeconomic developments
Desenvolupament tecnològicTechnological developments
DesplaçamentDisplacements
DespotismeDespotisms
Despotisme orientalOriental despotisms
DestribalitzacióDestribalisation, destribalizations
DesviacióDeviations
DeterminismeDeterminisms
Determinisme biològicBiological determinisms
Determinisme tecnoambiental, determinisme infraestructuralInfrastructural determinism, technoenviromental determinisms
DiacroniaDiachronys
Diari de campField notess
DictaduraDictatorships
Diferenciació socialSocial differentiations
Difució culturalCultural diffusions
DifusionismeDiffusionisms
Dimorfisme sexualSexual dimorphisms
DinerMoneys
DisfuncióDysfunctions
DistribucióDistributions
DivinitatDivinitys
Divisió del treballDivision of labours
Divisió sexual del treballSexual division of labours
Doble filiació, filiació bilineal, filiació duolineal, filiació unilineal doble, bilinealitatBilineal descent, bilineality, double descent, double unilineal descent, duolineal descents
Domesticació de plantes i animalsDomestication of plants and animalss
DotDowrys
Dret in genetricemGenetricial rightss
Dret in uxoremUxorial rightss
DrogaDrugs
Ecologia culturalCultural ecologys
Ecologia humanaHuman ecologys
EconomiaEconomys
Economia de subsistènciaEconomy of maintenances
Economia multicèntricaMulticentric economys
EcosistemaEcosystems
EcotipEcotypes
Edat adultaAdult ages
Edat socialSocial ages
EducacióEducations
Educació formalFormal educations
Educació informalInformal educations
Educació pluriculturalIntercultural educations
Efecte placeboPlacebo effects
Eficàcia biològica inclusivaInclusive fitnesss
Eficiència tecnoambientalTechnoenviromental efficiencys
EgoEgos
EidosEidoss
ElitElites
EnculturacióInculturations
Endeví -inaDiviners
EndevinacióDivinations
EndogàmiaEndogamys
Enfocament formalistaFormalist standpoints
Enfocament substantivistaSubstantivist standpoints
Enfocament transculturalCross-cultural viewpoints
Escala de conductaBehavioural scales
EscarificacióScarifications
EspaiSpaces
Espai personalPersonal spaces
Espai semànticSemantic spaces
Espai socialSocial spaces
Especialista religiós -osaReligious specialists
EspecialitzacióSpecialisation, specializations
EspècieSpeciess
EsperitSpirits
Esperit guardiàTutelary spirits
Esta primariPristine states
Estabilització d'una comunitatCommunity stabilisation, community stabilizations
EstatStates
Estat hidràulicHydraulic states
Estat secundariSecondary states
Estatus adquiritAchieved statuss
Estatus adscritAscribed statuss
Estatus, estatus socialStatuss
EstereotipStereotypes
Estètica antropològicaAnthropologial aesthetics, anthropologial estheticss
Estigmatització, etiquetatgeLabelling, stigmatisation, stigmatizations
Estil de vidaLife styles
EstirpStocks
Estratègia adaptativaAdaptive strategys
Estratègia de recercaResearch strategys
Estratificació socialSocial stratifications
Estructura socialSocial structures
Estructural-funcionalismeStructural-functionalisms
EstructuralismeStructuralisms
EstructureStructures
Estudi de casCase studys
EthosEthoss
ÈtniaEthnias
EtnicitatEthnicitys
EtnocentrismeEthnocentrisms
EtnocidiEthnocides
EtnografiaEthnographys
EtnohistòriaEthnohistorys
EtnologiaEthnologys
EtnosciènciaEthnosciences
EtnosemànticaEthnosemanticss
EvitacióAvoidances
Evolució convergentConvergent evolutions
Evolució culturalCultural evolutions
Evolució multilinealMultilineal evolutions
Evolució paral•lela, evolució unilinealParallel evolution, unilineal evolutions
EvolucionismeEvolutionisms
ExcedentSurpluss
ExogàmiaExogamys
ExpansióExpansions
Expectativa de rolRole expectations
Experiènica religiosaReligious experiences
Explotació econòmicaExplotation of resourcess
FaccióFactions
FamíliaFamilys
Família extensaExtended familys
Família matrifocalMatrifocal familys
Família nuclearNuclear familys
Família polígamaPolygamous familys
Família troncalStem familys
Familisme amoralAmoral familisms
FeixismeFascisms
FenomenologiaPhenomenologys
FestaFeasts
Fet socialSocial phenomenons
FetillerSorcerers
FetilleraSorceresss
FetilleriaSocerys
FetitxeFetishs
FetitxismeFetichism, fetishisms
FeudalismeFeudalisms
FiliacióDescents
Filiació agnatícia, filiació patrilinealAgnatic descent, patrilineal descents
Filiació ambilinealAmbilineal descents
Filiació complementàriaComplementary descents
Filiació matrilinealMatrilineal descents
Filiació unilinealUnilineal descents
FissióFissions
FolkloreFolklores
FonamentalismeFundamentalisms
Fonologia, fonemàticaPhonemics, phonologys
Fons cerimonialCeremonial funds
Fons de reemplaçamentReplacement funds
Fons de rendaSinking funds
Forma de vidaWay of lifes
FuncióFunctions
Funció adaptivaAdaptive functions
Funció latentLatent functions
Funció manifestaManifest functions
Funció socialSocial functions
FuncionalismeFunctionalisms
GenGenes
GenealogiaGenealogys
GènereGenders
GenèticaGeneticss
GenetrixGenetrixs
GenitorGenitors
GenocidiGenocides
GenotipGenotypes
GermàBrothers
Germà -ana carnal, germà -ana consanguini -íniaFull siblings
Germà -ana matrilateral, germà -ana uterí -inaUterine half-siblings
Germà bastardBastard brothers
Germà de lletFoster brothers
GermanaSisters
Germana bastardaBastard sisters
Germana de lletFoster sisters
GermanastraStepsisters
GermanastreStepbrothers
GlotocronologiaGlottochronologys
GovernGovernments
Gran homeBig mans
Grau d'integracióDegree of integrations
GrupGroups
Grup corporatiuCorporate groups
Grup de filiació localLocal descent groups
Grup de filiació matrilinealMatrilineal descent groups
Grup de filiació patrilinealPatrilineal descent groups
Grup de filiació, grup de parentiu unilinealDescent group, unilineal kin groups
Grup de parentiuKin groups
Grup de parentiu cognaticiCognatic kin groups
Grup d'edatAge sets
Grup d'igualsPeer groups
Grup d'integracióIn-groups
Grup domèstic, unitat domèsticaDomestic group, households
Grup ètnicEthnic groups
Grup igualitariEgalitarian groups
Grup residencialResidential groups
Grup socialSocial groups
GuaretFallows
GuerraWarfares
GuetoGhettos
Hàbitat circumscritCircumscribed habitats
HerènciaInheritances
Herència de la vídua, leviratLevirate, widow inheritances
Herència socialSocial hereditys
Història de la vidaLife historys
HolismeHolisms
HorticulturaHorticultures
Human relations Area FilesHuman relations area filess
IconaIcon, ikons
Identitat ètnicaEthnic identitys
Identitat sexualSexual identitys
IdeologiaIdeologys
Imatge del bé finitFinite good images
Imperatiu moralMoral imperatives
ImperiEmpires
ImperialismeImperialisms
IncestIncests
IndígenaNatives
IndigenismeNativisms
Infant esperitSpirit childs
InfanticidiInfanticides
InferènciaInferences
InfibulacióInfibulations
InfluènciaInfluences
Informador, informantInformants
InfraestructuraInfrastructures
InnovacióInnovations
InstintInstincts
InstitucióInstitutions
Institució multifuncionalMultifunctional institutions
Institució primàriaPrimary institutions
Institució secundàriaSecondary institutions
Institució socialSocial institutions
IntegracióIntegrations
Integració socialSocial integrations
Intel•ligènciaIntelligences
InteraccióInteractions
Interaccionisme simbòlicSymbolic interactionisms
IntercanviExchanges
Intercanvi de germanesSister exchanges
Intercanvi de mercatMarket exchanges
Intercanvi matrimonial generalitzatGeneralised exchange, generalized exchanges
Intercanvi matrimonial restringitRestricted exchanges
InvencióInventions
IrrigacióIrrigations
JerarquiaHierarchys
Jerarquia de classeClass hierarchys
Jerarquia sexualSexual hierarchys
JovaCorvées
JustíciaJustices
LatifundiLatifundiums
LíderLeaders
Líder burocràtic -aBureaucratic leaders
Líder carismàticCharismatic leaders
Líder hereditari -àriaHereditary leaders
Líder representatiu -ivaRepresentative leaders
LideratLeaderships
LinealitatLinealitys
Literatura oralOral literatures
Literatura popularPopular literatures
Litigi de sangFeuds
LlarHomes
LleiLaws
LlinatgeLineages
Llinatge màximMaximal lineages
Llinatge mínimMinimal lineages
MàgiaMagics
Màgia contagiosaContagious magics
Màgia homeopàticaHomeopathic magics
Màgia imitativaImitative magics
Màgia simpàticaSympathetic magics
MajoriaMajoritys
ManaManas
MareMothers
Mare adoptivaAdptive mothers
Mare biològicaBiological mothers
Mare social, materSocial mothers
Marit femeníFemale husbands
Materialisme culturalCultural materialisms
Materialisme dialècticDialectical materialisms
Materialisme històricHistorical materialisms
MatriarcatMatriarchys
MatriclanMatriclans
MatrilinealMatrilinealadj
MatrilinealitatMatrilinealitys
MatrillinatgeMatrilineages
MatrimoniMarriages
Matrimoni bilateral entre cosins encreuatsBilateral cross-cousin marriages
Matrimoni fantasmaGhost marriages
Matrimoni matrilateral entre cosins encreuatsMatrilateral cross-cousin marriages
Matrimoni matrilateral entre cosins paral•lelsMatrilateral parallel cousin marriages
Matrimoni patrilateral entre cosins encreuatsPatrilateral cross-cousin marriages
Matrimoni patrilateral entre cosins paral•lelsPatrilateral parallel cousin marriages
Matrimoni preferencialPreferential marriages
Matrimoni prescriptiuPrescriptive marriages
Mecanisme d'anivellamentLevelling mechanisms
MedicalitzacióMedicalisation, medicalizations
MèdiumMediums
MeitatMoietys
MercatMarkets
MessianismeMessianisms
MessiesMessiahs
Mètode científicScientif methods
Mètode comparatiuComparative methods
Mètode genealògicGenealogical methods
Mètode històricHistorical methods
MigracióMigrations
Migració externaExternal migrations
Migració internaInternal migrations
Migració nòmadaNomadic migrations
Mil•lenarismeMillenarisms
MinifundiSmallholdings
MinoriaMinoritys
Minoria ètnicaEthnic minoritys
Minoria racialRacial minoritys
MiteMyths
Mític -aMythicaladj
Mitjà de produccióMean of productions
Mobilitat socialSocial mobilitys
Mode de produccióMode of productions
Mode de producció domèsticDomestic mode of productions
Mode de subsistènciaMode of subsistences
ModelModels
ModernitzacióModernisation, modernizations
MonedaCoin, currencys
MonogàmiaMonogamys
Monogàmia seriadaSerial monogamys
MonogenismeMonogenisms
MonoteismeMonotheisms
Moralitat absolutaAbsolute moralitys
Mort ritualRitual deaths
MostreigSamplings
NecessitatNeeds
NeoevolucionaismeNeoevolutionisms
NeotècnicaNeotechnicss
Nínxol ecològicEcological niches
NòmadaNomads
NomadismeNomadisms
Norma socialSocial norms
Nova etnografiaNew ethnographys
Número ritualRitual numbers
Observació participantParticipant observations
OracleOracles
OrdaliaOrdeals
Organització acèfalaAcephalous ornanizations
Organització dualDual organizations
Organització socialSocial organizations
Organització voluntàriaVoluntary organisation, voluntary organizations
Orientació teòricaTheoreticss
OstracismeOstracisms
PagesiaPesantrys
Pare adoptiuAdoptive fathers
Pare biològic, pareBiological fathers
Pare social, paterSocial fathers
Pare, pare biològicFathers
Parent -aKins
Parent -a fictici -íciaFicticious relatives
ParentelaKindreds
ParentiuKinships
Parentiu ritualRitual kinships
Particularisme històricHistorical particularisms
PastoralismePastoralisms
Pastoralisme nòmadaNomadic pastoralisms
PaternitatPaternitys
PatriarcatPatriarchys
PatriclanPatriclans
PatrilinealPatrilinealadj
PatrilinealitatPatrilinealitys
PatrillinatgePatrilineages
Patró universalUniversal patterns
PatronatgePatronages
Pensament màgicMagic thoughts
PersonalitatPersonalitys
Personalitat de baseBasic personalitys
Personalitat modalModal personalitys
Perspectiva èmicaEmic standpoints
Perspectiva èticaEthic standpoints
PidginPidgins
PluralismePluralisms
PoblacióPopulations
Població reproductoraBreeding populations
PoblePeoples
PoderPowers
PoliàndriaPolyandrys
Poliàndria fraternalFraternal polyandrys
PoligàmiaPoligamys
PoligenismePolygenisms
PoligíniaPolygynys
Poligínia sororalSororal polygynys
PoliteismePolytheisms
PolíticaPolicys
PossessióPossessions
PotlatchPotlatchs
Pressió demogràficaPopulation pressures
PrestacióPrestations
Préstec de l'esposaWife lendings
PrestigiPrestiges
Preu de la núviaBride prices
Problema de GaltonGalton's problems
ProduccióProductions
ProductivitatProductivitys
Profà -anaProfaneadj
Prohibició de l'incest, tabú de l'incestIncest taboo, incest tabus
ProjeccióProjections
PropietatPropertys
ProxèmicaProxemicss
PsicologismePsychologisms
Quasi-grupQuasi-groups
QüestionariQuestionnaires
RaçaRaces
RacismeRacisms
RamaderiaLivestock farmings
RangRanks
Rebel•lió ritualRitual rebellions
ReciprocitatReciprocitys
Reciprocitat equilibradaBalanced reciprocitys
Reciprocitat generalitzadaGeneralised reciprocity, generalized reciprocitys
Reciprocitat negativaNegative reciprocitys
ReclutamentRecruitments
Recol•leccióGatherings
RedistribucióRedistributions
Redistribució estratificadaStratified redistributions
Redistribució igualitàriaEgalitarian redistributions
ReencarnacióReincarnations
ReglaRules
Regla de filiacióDescent rules
Regla de matrimoniMarriage rules
Regla de reclutamentRecruitment rules
Reificació de la culturaReification of cultures
ReinterpretacióReinterpretations
RelacióRelationships
Relació burlescaJoking relationships
Relació prematrimonialPremarital relations
Relació simètricaSymmetrical relationships
Relativisme culturalCulturalm relativisms
Relativisme èticEthical relativisms
ReligióReligions
RendaIncomes
Representació col•lectivaCollective representations
ReproduccióReproductions
Rerepaís, hinterlandHinterlands
Residència ambilocal, ambilocalitatAmbilocal rsidences
Residència amitolocal, amitolocalitatAmitolocal residences
Residència avunculocal, avunculocalitatAvunculocal residences
Residència bilocal, bilocalitatBilocal residence, bilocalitys
Residència comunolocalCommon-local residences
Residència duolocalDuolocal residences
Residència matrilocal, matrilocalitatMatrilocal residence, matrilocalitys
Residència matri-patrilocal, matri-patrilocalitatMatri-patrilocal residence, matri-patrilocalitys
Residència natolocalNatalocal residences
Residència neolocal, neolocalitatNeolocal residence, neolocalitys
Residència patrilocal, patrilocalitatPatrilocal residence, patrilocalitys
Residència postnupcialPost-marital residences
Residència uxorilocal, uxorilocalitatUxorilocal residence, uxorilocalitys
Residència virilocal, virilocalitatVirilocal residence, virilocalitys
Resposta controladaControlled elicitings
Retroacció, feedbackFeedbacks
RevitalitzacióRevitalisation, revitalizations
Revitalització culturalRevitalisation movement, revitalization movements
RituRites
Ritu comunitariCommunity rites
Ritu d'agregacióRite of reincorporations
Ritu de fertilitatFertility rites
Ritu de segregacióSegregation rites
Ritu de separacióRite of separations
Ritu de solidaritatRite of solidaritys
Ritu de trànsitRite of transitions
Ritu d'iniciació, ritu de pas, ritu de passatgeInitiation rite, rite of passages
Ritu d'inversióRitual reversals
Ritu expiatoriPiacular rites
RitualRituals
RolRoles
Rol de parentiuKinship roles
Rol sexualGender role, sex roles
Rol socialSocial roles
SacerdociPriesthoods
SacerdotPriests
SacerdotessaPriestesss
SacrificiSacrifices
SagratSacredadj
SancióSanctions
Sanció difusaDiffuse sanctions
Sanció econòmicaEconomic sanctions
Sanció informalInformal sanctions
Sanció legalLegal sanctions
Sanció negativaNegative sanctions
Sanció organitzadaOrganised sanction, organized sanctions
Sanció positica, sanció recompensatòriaPositive sanction, compensatory sanctions
Sanció ritualRitual sanctions
Sanció satíricaSatirical sanctions
Secció territorialTerritorial sections
SectaSects
SedentarismeSedentarisms
SegmentacióSegmentations
SegregacióSegregations
Segregació racialRacial segregations
SentitMeanings
Servei del pretendent, servei per la núviaBrideservices
SigneSigns
SímbolSymbols
SimbolismeSymbolisms
SimbolitzacióSimbolisation, simbolizations
SincretismeSyncretisms
SincroniaSyncronys
Sistema culturalCultural systems
Sistema de llinatges segmentarisSegmentary lineage systems
Sistema de parentiuKinship systems
Sistema de parentiu complexComplex kinship systems
Sistema de parentiu elementalElemental kinship systems
Sistema de parentiu semicomplexSemicomplex kinship systems
Sistema de valorsValue systems
Sistema econòmicEconomic systems
Sistema legalLegal systems
Sistema políticPolitical systems
Sistema simbòlicSymbol systems
Sistema socialSocial systems
Sisteme d'idees i creencesBelief systems
SobrenaturalSupernaturaladj
Soci d'intercanviEconomic partners
SocialitzacióSocialisation, socializations
SocietatSocietys
Societat acèfalaAcephalous societys
Societat àgrafaIlliterate societys
Societat agràriaAgricultural societys
Societat de bandesBand societys
Societat estatalState societys
Societat opulenta primitivaAffluent primitive societys
Societat precapitalistaPrecapitalist societys
Societat preestatalPre-state societys
Societat primitivaPrimitive societys
Societat tribalTribal societys
Solidaritat mecànicaMechanical solidaritys
Solidaritat orgànicaOrganic solidaritys
SororatSororates
SubclanSubclans
SubculturaSubcultures
SubincisióSubincisions
SuccessióSuccessions
Suïcidi altruistaAltruistic suicides
SuperescissióSuperincisions
SuperestructuraSuperstructures
SupervivènciaSurvivals
TabúTaboo, tabus
Tabú alimentariFood taboos
Tabú sexualSexual taboos
Taxonomia popularFolk taxonomys
Tècnica d'investigacióResearch method, research technic, research techniques
TecnologiaTechnologys
TeoriaTheorys
Terminologia de parentiuKinship terminologys
Terminologia de parentiu classificatòriaClassificatory kinship terminologys
Terminologia de parentiu hawaianaHawaiian kinship terminologys
Terminologia de parentiu iroquesaIroquese kinship terminologys
Terminologia de parentiu omahaOmaha kinship terminologys
Terminologia de parentiu sudanesaSudanese kinship terminologys
TerritoriTerritorys
Test d'apercepció temàticaThematic appercepcion tests
Tinença de sòlLand tenures
Tipus idealIdeal types
TòtemTotems
TotemismeTotetisms
TradicióTraditions
TranshumànciaTranshumances
Transicions del cicle vitalTransitions of life cycless
TrànsitTrances
Treball de campField works
Tret culturalCultural traits
TribuTribes
Tribu cognaticiaSimple acephalous tribes
Tribu linealAcephalous segmentary tribes
UnilinealUnilinealadj
UnilinealitatUnilinealitys
Unitat de produccióProduction units
Unitat maritalMarriage units
Unitat psíquica de la humanitatPsychic unity of mankinds
Univers simbòlicSymbolic universes
Universal lingüísticLanguage universals
UniversalismeUniversalisms
UsdefruitUser rights
ÚtilUtensils
ValorValues
Variabilitat culturalCultural variabilitys
Variabilitat individualIndividual variabilitys
Venjança de sangBlood-debt, revenge killings
VudúVoodoos
XamanShamans
XamanismeShamanisms
XenofíliaXenophilias
XenofòbiaXenophobias

Tipus: Antropologia, Societat, Estadística, Biologia, Anatomia, Idiomes


Novetats