Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Extensió d’una relació d’esquema R(A1, A2, ..., An)

Conjunt de tuples ti (i = 1, 2, ..., m) on cada tupla ti és un conjunt de parells ti = {<A1:vi1>, <A2:vi2>, ..., <An:vin>} i, per a cada parell <Aj:vij>, es compleix que vij és un valor de domini(Aj) o bé un valor nul.

Enllaç permanent: Extensió d’una relació d’esquema R(A1, A2, ..., An) - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Esquema de relació | Glossari Bases de dades | Fitxer >

Novetats