Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Instal.lació

Conjunt d'aparells, de conduccions, etc, instal•lats.

Enllaç permanent: Instal.lació - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Fonament | Glossari Construcció | Instal.lacions >