Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Estadìstica

f Ciència que recull, classifica, analitza i interpreta dades relatives a un conjunt d'elements. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Estadìstica - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Estadìstic | Glossari Estadística | Estadìstica descriptiva >