Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Tessel.la

Cadascuna de les petites peces cúbiques de marbre, terra cuita, vidre, etc, amb què és fet un mosaic.

Petit paral.lelepípede de pedra, marbre, vidre o pasta, emprat en la confecció d'un mosaic.

Enllaç permanent: Tessel.la - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Revestiment | Glossari Materials de construcció | Teula >