Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Ordenació del territori

Política que s'ocupa de la presència, distribució i disposició en el territori d'aquells fets als quals es confereix la capacitat de condicionar o influir en el desenvolupament i benestar dels seus habitants.

Enllaç permanent: Ordenació del territori - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Municipi | Glossari Ordenació del territori | Ordenació rural >