Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Extensió d’una relació d’esquema R(A1, A2, ..., An)

Conjunt de tuples ti (i = 1, 2, ..., m) on cada tupla ti és un conjunt de parells ti = {<A1:vi1>, <A2:vi2>, ..., <An:vin>} i, per a cada parell <Aj:vij>, es compleix que vij és un valor de domini(Aj) o bé un valor nul.

Enllaç permanent: Extensió d’una relació d’esquema R(A1, A2, ..., An) - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Esquema de relació | Glossari Bases de dades | Fitxer >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.