Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Director d'actors

Persona especialitzada en la direcció d'intèrprets, que sol assessorar en aquest camp el director-realitzador, que assaja els papers, els moviments en el propi escenari, etcètera. No tots els director-realitzadors dominen amb eficàcia i solvència sobrera l'art de fer moure els intèrprets, d'extreure'ls el millor de les seves possibilitats d'acord amb els personatges que han d'interpretar; per això és convenient que siguin assistits per un director d'actors.

Enllaç permanent: Director d'actors - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Director artístic | Glossari Cinema | Director de doblatge >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.