Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Free cinema

Denominació del grup cinematogràfic anglès format principalment per Lindsay Anderson, Karel Reisz i Tony Richardson. Es manifestà en contra del conformisme de la producció comercial britànica dels anys cinquanta i realitzà un cinema inspirat en l'experiència, en la realitat social del moment i en el rigor de l'escola documentalista anglesa. El grup nasqué oficialment el 1956 amb una sèrie de curtmetratges produïts i dirigits pels components del grup en els quals exposaven llur ideologia cinematogràfica, amb un interès especial per un enfocament humà de la vida popular britànica. Però la fundació d'una productora per Richardson i l'èxit comercial de Saturday Night and Sunday Morning (1959), de Karel Reisz, determinà el pas de les principals figures d'aquest moviment al camp del llargmetratge. Per llur tècnica peculiar de rodatge i llur temàtica han influït sobre el cinema britànic posterior. [Moviments cinematogràfics]

Enllaç permanent: Free cinema - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Fotometre | Glossari Cinema | Fresnel >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.