Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Reserva

Tècnica per a realitzar el trucatge de la doble exposició (v); consisteix a tapar una zona de l'objectiu durant la filmació i, a la segona filmació i sobre el mateix fragment de pel•lícula, canviar la zona tapada de l'objectiu amb una contrareserva. L'efecte es pot obtenir també en el laboratori.

Enllaç permanent: Reserva - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Reportatge gràfic | Glossari Cinema | Revelar >

Novetats

Ciclisme (castellà-català)
Fri, 25 Aug 2017 15:19:17 +0000 - Correspondència de termes de ciclisme entre castellà i català.
Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.