Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Sobreimpressió

Efecte que es produeix quan s'impressiona dues vegades el mateix fragment de pel•lícula, filmant cada vegada imatges diferents que adquireixen significat amb la sobrexposició (v. Doble exposició). Comunament es realitza en el laboratori i és emprat per a la impressió dels títols de crèdit (i Crèdits) del film amb imatges de fons.
Impressió de dues o més imatges diferents sobre una mateixa pel•lícula amb la finalitat d'aconseguir efectes especials. Aquest trucatge, bàsicament fotogràfic, és emprat en el cinema i també en televisió. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Sobreimpressió - Data: 2013-07-13 04:18:21


< So òptic | Glossari Cinema | «Soft-light» >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.