Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Enquesta

f Procediment de recollida d’informació, normalment mitjançant un qüestionari, que té per objectiu obtenir dades sobre un determinat fenomen i que, generalment, s’adreça a una mostra de població com a objecte d’estudi. Per exemple, l’Enquesta industrial d’empreses. (inferència estadística)

Enllaç permanent: Enquesta - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Domini | Glossari Estadística | Error mostral  >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.