Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Probabilitat

f Valor comprès entre zero i u associat a la certesa de produir-se un esdeveniment que es representa mitjançant una fracció P = (nombre de casos favorables/nombre de casos possibles). En experiments repetitius i independents, és el límit de la freqüència relativa de l'esdeveniment. Per exemple, la probabilitat que surti un 1 en el llançament d’un dau és 1/6, ja que són 6 els valors possibles (1, 2, 3, 4, 5 i 6). (probabilitat) Animació

Enllaç permanent: Probabilitat - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Poblaciò | Glossari Estadística | Proporciò >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.