Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

capacitat nominal: C20 (Ah)

f Quantitat de càrrega que és possible extreure d'una bateria en 20 hores, mesura a una temperatura de 20 °C, fins que la tensió entre els terminals arriba a 1,8 V/got.

Enllaç permanent: capacitat nominal: C20 (Ah) - Data: 2016-12-17 10:12:01


< capacitat de sobrecàrrega | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | cèl·lula fotovoltaica >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.